Een Collegiaal Opvang Team: collegiale ondersteuning

Een Collegiaal Opvang Team (COT) bestaat uit medewerkers van de eigen organisatie. Als een collegiaal opvang team ondersteunen zij medewerkers  gedurende de eerste 6 weken. Persoonlijke aandacht en het creëren van een veilige omgeving zijn daarbij cruciaal. De Trauma Nazorg Groep traint en begeleidt het COT in de organisatie.

Voordelen van een COT:

  • Snelle zorg: directe hulpverlening op de werkvloer;
  • Persoonlijk: ondersteuning van collega’s die de werksituatie goed kennen;
  • Kostenbesparing: voordeliger dan het inhuren van een externe arbodienst;
  • Preventief: een COT helpt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen;
  • Stimulans voor de werkcultuur: een COT verhoogt de motivatie en betrokkenheid.

Hoe herken je schokkende ervaringen?

Iedereen werkzaam in de acute hulpverlening maakt weleens een nare gebeurtenis mee. Maar ook in andere sectoren vinden schokkende ervaringen plaats. Sterker nog: een bedrijfsongeval, agressie of ramp kan in iedere organisatie voorkomen. Vaak blijft het bij kleine incidenten, maar soms is een situatie zó heftig dat medewerkers hier langdurig onder kunnen gaan lijden. We spreken dan van een traumatische ervaring, die kan uitmonden in een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Eigenschappen van post traumatische stress:

Stressreacties, zoals nare herinneringen aan de gebeurtenis;
Slaapproblemen;
Prikkelbaarheid en boosheid;
Concentratieproblemen;
Lichamelijke klachten.

Traumatische ervaringen op het werk kunnen veel impact hebben, ook in de thuissituatie. Ieder mens is anders en reageert anders. Toch verloopt het verwerkingsproces meestal volgens vaste patronen. Dat biedt mogelijkheden.

Oprechte aandacht en signaleren wanneer de verwerking niet de goede kant op gaat is een van de taken van het COT.
Het COT kan dan in een vroeg stadium de medewerker adviseren professionele hulp in te schakelen.

Een Collegiaal Opvang Team: preventie en nazorg

Veilige werkomstandigheden zijn een must voor iedere werkvloer. Als er een verhoogd risico is op bedrijfsongevallen, agressie of andere schokkende gebeurtenissen, dan is een Colllegiaal Opvang Team aan te raden. Met een Collegiaal Opvang Team (COT) creëer je als werkgever een veilige omgeving die voorbereid is op calamiteiten en passende nazorg achteraf. Met een COT voldoet de organisatie bovendien aan de eisen uit de Arbowet.

Neem contact met ons op

06 21 28 65 62

9 + 5 =

Een Collegiaal Opvang Team: collegiale ondersteuning

Een Collegiaal Opvang Team (COT) bestaat uit medewerkers van de eigen organisatie. Als een collegiaal opvang team ondersteunen zij medewerkers  gedurende de eerste 6 weken. Persoonlijke aandacht en het creëren van een veilige omgeving zijn daarbij cruciaal. De Trauma Nazorg Groep traint en begeleidt het COT in de organisatie.

Voordelen van een COT:

  • Snelle zorg: directe hulpverlening op de werkvloer;
  • Persoonlijk: ondersteuning van collega’s die de werksituatie goed kennen;
  • Kostenbesparing: voordeliger dan het inhuren van een externe arbodienst;
  • Preventief: een COT helpt ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid voorkomen;
  • Stimulans voor de werkcultuur: een COT verhoogt de motivatie en betrokkenheid.

Hoe herken je schokkende ervaringen?

Iedereen werkzaam in de acute hulpverlening maakt weleens een nare gebeurtenis mee. Maar ook in andere sectoren vinden schokkende ervaringen plaats. Sterker nog: een bedrijfsongeval, agressie of ramp kan in iedere organisatie voorkomen. Vaak blijft het bij kleine incidenten, maar soms is een situatie zó heftig dat medewerkers hier langdurig onder kunnen gaan lijden. We spreken dan van een traumatische ervaring, die kan uitmonden in een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Eigenschappen van post traumatische stress:

Stressreacties, zoals nare herinneringen aan de gebeurtenis;
Slaapproblemen;
Prikkelbaarheid en boosheid;
Concentratieproblemen;
Lichamelijke klachten.

Traumatische ervaringen op het werk kunnen veel impact hebben, ook in de thuissituatie. Ieder mens is anders en reageert anders. Toch verloopt het verwerkingsproces meestal volgens vaste patronen. Dat biedt mogelijkheden.

Oprechte aandacht en signaleren wanneer de verwerking niet de goede kant op gaat is een van de taken van het COT.
Het COT kan dan in een vroeg stadium de medewerker adviseren professionele hulp in te schakelen.

Een Collegiaal Opvang Team: preventie en nazorg

Veilige werkomstandigheden zijn een must voor iedere werkvloer. Als er een verhoogd risico is op bedrijfsongevallen, agressie of andere schokkende gebeurtenissen, dan is een ColllegiaalOpvangTeam aan te raden. Met een Collegiaal Opvang Team (COT) creëer je als werkgever een veilige omgeving die voorbereid is op calamiteiten en passende nazorg achteraf. Met een COT voldoet de organisatie bovendien aan de eisen uit de Arbowet.

Neem contact met ons op

06 21 28 65 62

12 + 9 =