Training Collegiale Opvang

De Trauma Nazorg Groep verzorgt trainingen binnen het bedrijf gericht op de verwerking van  schokkende gebeurtenissen op de werkvloer.
Onze scholing is erop gericht medewerkers in een Collegiaal Opvang Team de juiste tools in handen te geven om collega’s zo goed mogelijk te helpen.
Ervaren trainers die zelf uit het werkveld komen en psychologisch zijn opgeleid geven de training en werken samen met acteurs. Praktijkvoorbeelden staan centraal en dat maakt de trainingen herkenbaar en effectief.
De Trauma Nazorg Groep is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van BTW.

Overzicht trainingen:

  • Introductietraining ‘Opvang na schokkende gebeurtenissen’
  • Training voor Collegiaal Opvang Teams (COT). Duur: 3 of 4 dagen
  • Terugkomdagen COT
  • Partnerbijeenkomsten (voorlichting aan partners van COT-leden)
  • Supervisie bij lopende trajecten of binnen het bedrijf

Training op maat

De Trauma Nazorg Groept denkt graag mee over specifieke vraagstukken in de organisatie. Wat zijn de bedrijfsrisico’s waar medewerkers mee te maken kunnen krijgen? Hoe kan een COT daarmee omgaan? De Trauma Nazorg Groep combineert praktijkervaring en theoretische kennis tot praktische maatwerkoplossingen.

Training op locatie

De Trauma Nazorg Groep verzorgt training en begeleiding op locatie, dicht bij de werkvloer. Veel trainingen vinden plaats in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook elders in het land is de Trauma Nazorg Groep actief. Afstand vormt nooit een belemmering.

Neem contact met ons op

06 21 28 65 62

9 + 12 =

Training Collegiale Opvang

De Trauma Nazorg Groep verzorgt trainingen binnen het bedrijf gericht op de verwerking van  schokkende gebeurtenissen op de werkvloer.
Onze scholing is erop gericht medewerkers in een Collegiaal Opvang Team de juiste tools in handen te geven om collega’s zo goed mogelijk te helpen.
Ervaren trainers die zelf uit het werkveld komen en psychologisch zijn opgeleid geven de training en werken samen met acteurs. Praktijkvoorbeelden staan centraal en dat maakt de trainingen herkenbaar en effectief.
De Trauma Nazorg Groep is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van BTW.

Overzicht trainingen:

  • Introductietraining ‘Opvang na schokkende gebeurtenissen’
  • Training voor Collegiaal Opvang Teams (COT). Duur: 3 of 4 dagen
  • Terugkomdagen COT
  • Partnerbijeenkomsten (voorlichting aan partners van COT-leden)
  • Supervisie bij lopende trajecten of binnen het bedrijf

Training op maat

De Trauma Nazorg Groept denkt graag mee over specifieke vraagstukken in de organisatie. Wat zijn de bedrijfsrisico’s waar medewerkers mee te maken kunnen krijgen? Hoe kan een COT daarmee omgaan? De Trauma Nazorg Groep combineert praktijkervaring en theoretische kennis tot praktische maatwerkoplossingen.

Training op locatie

De Trauma Nazorg Groep verzorgt training en begeleiding op locatie, dicht bij de werkvloer. Veel trainingen vinden plaats in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, maar ook elders in het land is de Trauma Nazorg Groep actief. Afstand vormt nooit een belemmering.

Neem contact met ons op

06 21 28 65 62

13 + 6 =